Ingyen link weboldaladnak!

Trianon100 – 3 elhallgatott tény, amely nincs benne a történelemkönyvben

Hírek | 0 hozzászólás

Trianonnal kapcsolatban több a kérdés mint a válasz. Egy kérdésnek van csak létjogosultsága: Miért?

A történelmi magyar állam feldarabolása nem volt szükségszerű, ellentétben állt a meghirdetett önrendelkezési joggal is. Az első világháború utáni békerendszerben egyedül Magyarországgal szemben tagadták meg valamennyi érvényes nemzetközi jog alkalmazását. A versailles-i Nagy-Trianon palotában aláírt diktátum a magyar néppel szemben nem vette figyelembe sem a történelmi, sem az etnikai-nyelvi-, sem az önrendelkezési elvet.

így ígérték oda Magyarországot a környező országoknak.

A Nagy Háború első világháborúnak nevezett időszaka a nyugati fronton, az antantállamok területén folyt. A háború sújtotta Franciaországnak nem volt ereje ahhoz, hogy a keleti fronton is harcoljon, és ezért a területeket hódítani készülő Romániát azzal vette rá a központi hatalmak megtámadására, hogy megkapja egész Erdélyt, a Tiszántúli területeket, továbbá a Részeket és a Bánságot is.

Magyarország területeit használták fel arra, hogy az utódállamokat az antantnak tett szolgálataikért kifizessék a szerbeket és a cseheket is. Azt is célul tűzték ki, hogy egyetlen olyan ország se legyen a megcsonkított maradék Magyarország körül, amelyik ne kapott volna magyar területeket. Így juttattak a vesztesnek számító Ausztriának is ősi magyar területeket.

így lett vége az ezeréves Magyar királyságnak

„A magyaroknak sok okos grófjuk van, de pont a legbutábbat kellett elnökké választaniuk.” Sigmund Freud

Károlyi Mihálynak háromféle megítélése van a történész szakmában. Az egyik szerint nem volt mozgástere, és csak azt tette, ami módjában állt. A második felfogás szerint nem akart rosszat, csak hiányoztak belőle azok a politikusi erények, amelyek ebben a szituációban kellettek volna. A harmadik megközelítés szerint Károlyi a fent felsorolt okok miatt hazaáruló

Károlyi miniszterelnökként azonban számos rossz döntést hozott. Naivan hitt abban, hogy az antant betartja a fegyverszünet feltételeit és a wilsoni elveket és garancia nélkül fogadta el az ellenséges hatalmak ajánlatait. Rosszul választotta meg minisztereit is, élükön a teljesen dilettáns Linder Béla hadügyminiszterrel. Nem tudta időben kiharcolni az általános földosztást és a szabad választások kiírását, amivel Károlyi és a népköztársaság fokozatosan elvesztette legitimációját, ezzel előkészítve saját bukását és megnyitva az utat a tanácsköztársaság előtt.

így gyengítették meg Magyarországot

Az első világháború vége nem jelentette a magyar hadsereg legyőzését. 1918 októberében 1 200 000 magyar katona állt fegyverben, akik megvédhették volna a határainkat. Azonban a frontról visszatérő, magyar hadsereget rendkívül rövid idő alatt leszerelte a Magyar kormány, ezzel teljesen védtelenül hagyva a magyar határokat. Linder Béla, aki 9 napig volt a Károlyi-kormány hadügyminisztere, 1918. november 2-án elhangzott beszédében többek között ezeket mondta: „Ezer évek tradícióit, ezer évek szolgaságát, ezer évek zsarnokságát kellett romba dönteni. Ehhez 5 éves háború kellett, ehhez ezer és ezer halál kellett, hogy egy új győzelmes élet támadjon belőle. Nem kell hadsereg többé! Soha többé katonát nem akarok látni! Esküdjenek meg arra, hogy gyermekeiket olyan szellemben fogják nevelni, hogy ezentúl minden háborúnak a lehetősége ki legyen zárva.”

Ez azonban egy megtévesztő érvelés volt. A hatalomra került kormányban világosan látták, hogy a hadsereget azért is fel kell bomlasztani, mert nem csak megvédheti a területrablásra készülődő szomszédjaitól Szent István államát, de azért is fel kell bomlasztani, mert ha ez a hadsereg hazajön, akkor leszámolhat az árdrágítókkal, a spekuláns hadimilliomosokkal, számukra ez a hadsereg életveszélyt jelentett. A Károlyi-kormánynak ezért is volt sürgős a frontról visszatérő hadosztályok feloszlatása, és helyükre egy hozzá hű, új hadsereget állíthasson fel.

Összefoglalva

A történelmi Magyarország nem csak akkor maradhatott volna meg, ha megtartják a népszavazásokat, hanem ha időben és szervezetten védekezik, és a frontról hazatérő hadseregét a határok védelmére küldi. Ezt a történelmi Magyarország felszámolására törekvő külső és belső erők akadályozták meg.

Köszönjük az információkat az Országos Trianon Társaságnak!

^

Ismerje meg őrzés-védelmi szolgáltatásunkat!

Vagyonvédelem élőerős őrzéssel,távfelügyeleti rendszerrel bővebben

^

Ismerje meg facility-management megoldásainkat!

Takarítás, portaszolgálat, kert és parkgondozás ingyenes szolgáltatásokkal bővebben

^

Ismerje meg tűzvédelmi szolgáltatásainkat!

Tűzjelző rendszerek felügyelete,tervezése, hatósági engedélyeztetése, és javítása bővebben

További hasznos információkért csatlakozzon Facebook oldalunkhoz!

Olvasásra ajánljuk

Olvasásra ajánljuk

Pin It on Pinterest

Share This