Ingyen link weboldaladnak!

Akinek kamerája van, annak az adatvédelemről is gondoskodnia kell! Az emberi képmás személyes adatnak számít. Gdpr szabályok.

Biztonság, Biztonságtechnika, Gdpr | 0 hozzászólás

Az általános adatvédelmi rendelet vagy közismert néven a Gdpr szabályzat (A Gdpr rendelet magyar nyelvű szövege itt olvasható.) védi a személyes adatainkhoz való jogunkat, hogy azzal más ne élhessen vissza. Személyes adatnak számít minden, amivel beazonosíthatóvá válunk. Személyes adat a nevünk, a személyigazolványszámunk, adószámunk, tajszámunk, helymeghatározó adataink, online azonosítónk (A Gdpr és az értékesítéskapcsolatáról itt olvashat) vagy ebben az esetben amiről a cikk kiemelten szól a KÉPMÁSUNK is, hiszen mindezekről egyenkét is beazonosíthatók vagyunk. Még rossz, elmosódott képminőség esetén is beazonosíthatók lehetünk, bizonyos jellegzetességünkről, mozgásunkról.

 

Kamerafelvétel Gdpr megfeleléssel

A ptk így fogalmaz:

A képmás, illetve a hangfelvétel (…) az ember személyiségének, külső megjelenésének valamilyen műszaki eszközzel való bemutatása. A képmás vagy hangfelvétel a fentiekből következően szükségképpen valamilyen hordozóeszközön jeleníti meg az ember személyiségének egy lényeges momentumát.”

Aki kamerával felvételt készít, Gdpr megfelelés szempontból szabályzatot kell létrehozni, hogy a birtokában lévő kamerafelvételeket

 • milyen célból gyűjti, rögzíti?
 • hogyan tárolja, rendszerezi, használja fel?
 • kinek és milyen célból továbbítja, hozza nyilvánosságra?
 • mennyi ideig tárolja, hogyan semmisíti meg és hogyan akadályozza meg a felvételek nyilvánosságra kerülését?
 • mire irányul a kamera? Mi a kamera által megfigyelt terület és/vagy tárgy?
 • Hogyan rögzít a kamera? Közvetlenül vagy rögzítetten?
 • ki, mikor és hogyan nézheti meg a felvételeket?
 • hol tehetnek panaszt? Hogyan vonhatják vissza a felvételeket?

Ragaszkodjunk a személyes adataink védelméhez, mert nem csak a Gdpr, hanem a Ptk is kimondja, hogy képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás lehet mind kifejezett, így írásbeli hozzájárulás, mind pedig ráutaló magatartással megadható. A képmás, felvétel készítéséhez kapcsolódó ráutaló magatartásnak minősül például, ha az érintett személy tudja, hogy abban a helyiségben, ahova belép, felvétel készül, vagy készülhet. (Nincs azonban szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.) Gdpr tanácsok koronavírus idején

Komplex biztonságtechnikai szolgáltatásainkkal

lehet a létesítmények fenntartása biztonságos és szabályos

Szabályos nyilatkozat a kamerafelvételekről

Ptk. 80. § (1) A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés.
(2) Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához – a nyilvános közszereplés kivételével – az érintett személy hozzájárulása szükséges.

Mihez kell nyilatkozni, hozzájárulni?

 • a felvételek készítéséhez,
 • a felhasználásuk módjához

Mindkettőről a kameratulajdonosnak kell szabályzatot kidolgozni.

A kameratulajdonosnak kell tájékoztatni, és önkéntes bizonyító erejű nyilatkozatot beszereznie. Gondoskodni kell róla, hogy a felvétel kérésre visszavonható legyen. 18 éven aluliakról készült felvétellel kapcsolatban a szülői felügyeletet gyakorlónak szükséges a belegyezését megszerezni.

^

Ismerje meg őrzés-védelmi szolgáltatásunkat!

Vagyonvédelem élőerős őrzéssel,távfelügyeleti rendszerrel bővebben

^

Ismerje meg facility-management megoldásainkat!

Takarítás, portaszolgálat, kert és parkgondozás ingyenes szolgáltatásokkal bővebben

^

Ismerje meg tűzvédelmi szolgáltatásainkat!

Tűzjelző rendszerek felügyelete,tervezése, hatósági engedélyeztetése, és javítása bővebben

Vagyonvédelmi törvény és a Gdpr

Kamerarendszer telepítésének szempontjai

Amennyiben székhelyünkön, telephelyünkön, üzletünkben, társasházban, illetve az általunk használt helyiségekben, vagy bármilyen egyéb ingatlanon kamerarendszert (A GDPR már a kapuban elkezdődik. Őrzés – védelem és Gdpr) szerelünk fel a GDPR szabályait figyelembe kell venni.

 • Alapos indoknak kell lennie: emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes anyagok őrzése stb.
 • GDPR alapelveknek megfelelést kell bizonyítanunk (célhoz kötöttség, adattakarékosság stb.),
 • Bizonyítani kell az adatkezelés szükségességét, valamint az adatkezelésünk módját.
 • Az infotv szerint a kamerarendszert az adatvédelmi nyilvántartásba is fel kell vetetni.

A korlátozások a kamerarendszer üzemelésével kapcsolatban:

 • nem figyelhet közterületet.
 • nem figyelhet kizárólag egy személyt vagy az ő tevékenységét.
 • nem szerelhető fel öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyiségben, emberek ellátására szolgáló orvosi szobában és az ehhez tartozó váróban, valamint olyan helyiségben sem, amelyben a munkavállalók a munkaközi szünetüket töltik, nem tekinthet közvetlenül egy társasház esetében egy ablakra.

Kamerarendszer biztonsági naplózása

A kamerarendszerrel kapcsolatos eseményekről érdemes naplót vezetni, amelbe rögzítik a következő eseményeket:

 • megtekintés,
 • korlátozás,
 • érintetti hozzáférési jog gyakorlása,
 • másolat kérése, készítése és kiadása,
 • adattovábbítás,
 • törlés, valamint
 • egyéb események,

illetve az ezekkel az eseményekkel kapcsolatos

 • időpontok,
 • személyek (adatkezelő, adatfeldolgozó, érintett, címzettek köre), valamint
 • a felvételt is nevezzük meg (pontosan beazonosíthatóan), amellyel kapcsolatban az adott esemény történt.

Összefoglalva

Kameratulajdonosként, ügyfélként és munkavállalóként is tisztába kell lennünk az emberi képmáshoz személyiségi jogok kapcsolódnak. A beazonosításra alkalmas felvételek nem használhatók fel az érintett beleegyezése nélkül. Az emberi képmásról készített képpel való visszaélés büntetést von maga után.

A cikk megírásához segítségét nyújtott: http://gdprszakszeruen.hu

 

További hasznos információkért csatlakozzon Facebook oldalunkhoz!

Olvasásra ajánljuk

Olvasásra ajánljuk

Pin It on Pinterest

Share This